Xicu Ariza fala nesta entrega nueva d'Iniciativa pol Asturianu del nuevu proyeutu cultural Ixuxú Asturies-Euskal Herria Elkartea, nel que participa Iniciativa pol Asturianu ufriendo una charra informativa sobre la situación del asturianu a los centros culturales vascos, de cara a dar a conocer fuera d'Asturies la situación de la nuesa llingua en comparanza cola del vascu.

Sentir el programa completu